Vi är Divinamedia

Bokförlaget Divinamedia Publishing ligger i universitetsstaden Lund som har hyst såväl akademiska som litterära storheter i över 300 år. Vi ger ut allt från barn- och ungdomsböcker till romaner, biografier och reportageböcker.

Vi som driver förlaget heter Zara och Jessika. Vi har ett brinnande intresse för litteratur i olika former och kommer dessutom bra överens. Därför kändes det självklart att starta ett bokförlag ihop. Zara har akademisk utbildning inom språk, litteratur och förlagskunskap samt erfarenhet av såväl språkgranskning som bokutgivning. Jessika har akademisk utbildning inom journalistik och marknadsföring samt flera års erfarenhet av arbete som redaktör, kreativ ledare och skribent, bland annat med inriktning på innovationer och näringsliv.

Förutom att vi kompletterar varandra när det gäller kompetens och arbetslivserfarenhet, har vi ett starkt driv att växa och hjälpa våra författare att nå goda resultat.

Vår vision

Vår vision är att bidra till ökad bildning genom förmedling av budskap som baseras på värdefulla insikter och erfarenheter. Det är en reaktion mot det faktum att vi lever i ett samhälle med ett överflöd av information, samtidigt som många av oss hungrar efter kunskap. Med vår utgivning vill vi dra vårt strå till stacken för ett livslångt lärande baserat på idén om en gyllene medelväg. Genom ett nära samarbete vill vi skapa synergier som hjälper dig som författare att nå fram med ditt budskap. Vi är din stödjande partner hela vägen från manus till färdig bok för att du ska nå bästa möjliga slutresultat. 

Så arbetar vi

Vi hjälper dig att lyfta fram det intressanta i din berättelse och göra den så lättillgänglig som möjligt för dina läsare. Vi arbetar prestigelöst, målmedvetet och strävar efter synergier genom att väva samman våra kunskaper med dina kunskaper och önskemål. Det är en process som ska präglas av både lyhördhet och ett ömsesidigt givande och tagande. Vi har en flexibel inställning på så sätt att vi kan anpassa avtalsvillkoren efter varje bokprojekt. Vi är också noga med att aldrig involvera fler personer än vad som är nödvändigt. Det gör oss mer kostnadseffektiva än större bokförlag. Samtidigt strävar vi alltid efter högsta kvalitet relaterat till de mål som sätts upp för varje bokprojekt.

Våra pelare

 • Livslångt lärande
  Om världen ska styras med mer vishet behövs ett livslångt lärande som bidrar till att utveckla människors personliga omdöme och förmåga att ta kloka beslut.
 • Frihet genom bildning
  Trygga och bildade medborgare utvecklas genom utbildning i allt från konst och musik till matematik och kritiskt tänkande. Wilhelm von Humboldts ideal banar vägen för ökad förståelse och samverkan.
 • Gyllene medelväg
  Genom att agera i enlighet med Aristoteles gyllene medelväg låter vi förnuftet styra våra handlingar. Det handlar om att eftersträva en balans mellan två ytterligheter – till exempel mod i stället för övermod eller feghet.
 • Kreativ renässans
  Med ökad bildning skapas en grogrund för mångfacetterade begåvningar som kan ​bidra med nya kreativa alster inom såväl det litterära området som inom många andra områden.

Har du ett färdigt bokmanus är du hjärtligt välkommen att skicka det till oss. Vi samarbetar både med debutanter och etablerade författare som föredrar ett litet förlag med personligt anslag.