Vi läser ditt bokmanus

Är du författare och söker ett litet bokförlag som står vid din sida, diskuterar idéer och hjälper dig att utveckla, publicera och marknadsföra din bok? Välkommen att skicka ditt bokmanus till oss.

Vår utgivningsmodell

Divinamedia använder en utgivningsmodell där du som författare medfinansierar utgivningen av din bok. I nuläget erbjuder vi i första hand hybridavtal, där du finansierar 80 procent av boken och får 80 procent av nettovinsten vid försäljning. I vissa fall erbjuder vi även alternativet partneravtal, där författaren står för 50 procent av kostnaderna och får 50 procent av nettovinsten. Vilket alternativ som slutligen blir aktuellt är en förhandlingsfråga och bestäms av båda parter innan ett utgivningsavtal formuleras och signeras.

Produktionsprocess

Skriver du avtal med oss får du hjälp genom hela produktionsprocessen – från bokmanus till färdig bok. Därefter ansvarar vi för lagring och försäljning till slutkund via våra distributörer som är uppkopplade mot både bibliotek, bokhandlare och streamingtjänster. Processen ser vanligtvis ut så här:


Redaktionellt arbete
Du blir tilldelad en redaktör som du kan diskutera idéer med för att göra ett bra manus bättre. Du får en enkel lektörsläsning och möjlighet att förbättra ditt manus. När båda parter är nöjda skickas manuset till en korrekturläsare som putsar till stavfel och felaktig grammatik. Både du och din redaktör läser igenom manuset innan det skickas till en av våra formgivare. Efter formgivningen får din redaktör en kopia av inlagan och gör då en sista korrekturläsning för att se till att allt ser ut som det ska. Formgivaren ändrar eventuella fel. Under hela processen arbetar vår formgivare även med att skapa ett snyggt och passande omslag.


Tryck och digital produktion
Din bok trycks efter önskemål i linje med vad vi kommit överens om i vårt utgivningsavtal. Vi kan även producera och ge ut den som e-bok för distribution via nätbokhandeln och en rad streamingtjänster.


Marknadsföring
Som förläggare vet vi att böcker vanligtvis har en kort livslängd, såvida det inte finns en hållbar strategi och ett bra nätverk. Därför lägger vi stor vikt vid att hjälpa dig utforma en smart strategi som kan förlänga bokens livslängd. Vi skickar dessutom ut recensionsexemplar till önskade recensenter, skriver pressmeddelanden och arbetar på många andra sätt för att din bok ska bli synlig.

Skicka ditt bokmanus

Skriv en synopsis
Skriv en synopsis på max en sida där du beskriver vad boken handlar om och vilken disposition du tänker dig.

Spara manuset i rätt format
Ditt bokmanus bör vara skrivet med typsnittet Times New Roman eller liknande, ha storlek 12 och 1,5 radavstånd. Vi tar endast emot bokmanus i word- eller pdf-format.

Skriv ett följebrev
Skriv ett följebrev med en kort presentation av dig själv och dina tankar kring boken.

Bifoga viktiga bilder
Har du illustrationer eller fotografier kan du skicka med dessa. Det hjälper oss att få en mer översiktlig bild av den historia du vill förmedla.

När du är klar
Använd nedanstående knapp, så kommer du åt vår e-postadress.

Vill du veta mer om Divinamedia?

Vill du veta mer om oss som driver Divinamedia Publishing och vårt sätt att tänka och arbeta?

Har du ett färdigt bokmanus är du hjärtligt välkommen att skicka det till oss. Vi samarbetar både med debutanter och etablerade författare som föredrar ett litet förlag med personligt anslag.