Därför är partnerutgivning en schysstare modell

Partnerutgivning – en schysstare modell

Bokutgivning baserad på medfinansiering är ett aktuellt och omdebatterat ämne. En del ser detta som en möjlighet att etablera sig som författare eller ge ut en bok för att stärka sitt varumärke inom en viss bransch. Andra ser det mer som ett sätt för bokförlag att tjäna extra pengar på författarnas bekostnad. Här presenterar vi vår syn på denna heta fråga.

Foto: Olya Kobruseva

Boktuggs chefredaktör, Sölve Dahlgren, gör bedömningen att uppåt 90 procent av svenska bokförlag använder sig av medfinansiering i någon form på någon del av sin utgivning. Samtidigt har hybridförlag och egenutgivare svartmålats i medierna på senare tid. Beror det enbart på att branschen dragit till sig lycksökare som inte är helt ärliga gentemot sina författare eller finns det fler förklaringar? Det är inte långsökt att tänka sig att etablerade aktörer på en marknad känner sig hotade när ”disruptive business models” dyker upp på ”deras” marknad. Det finns många exempel genom historien på hur innovationer lett till krav på förbud och andra typer av hinder som gör det svårare för dem att få genomslag. Klicka här för mer information.

Debatten sätter fingret på vikten av transparens

Verkligheten är förmodligen inte fullt så svartvit som den ofta utmålas, men vi på Divinamedia ser ändå debatten som välgörande eftersom den sätter fingret på vikten av transparens i relationen mellan förlaget och författaren. Vilka är fördelarna för en författare att samarbeta med ett förlag jämfört med att ge ut en bok på egen hand? Finns förlaget i första hand till för författaren och läsarna eller drivs det bara i syfte att maximera sina inkomster? En långsiktigt hållbar verksamhet stirrar sig inte blind på siffrorna i resultaträkningen. Naturligtvis måste den göra vinst för att kunna gå runt, men vinsten måste inte alltid maximeras på kort sikt. En hållbar verksamhet tar däremot alltid hänsyn till de långsiktiga effekterna av sitt handlande och tummar aldrig på hederligheten i sina kundrelationer. Lyssna gärna på Stephen Vargo, en av författarna till den första artikeln om servicelogik i marknadsföring, eller läs Evert Gummessons ”Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R” som banat vägen för detta sätt att tänka.  

Partneravtal bygger på idén om win-win

För oss på Divinamedia är transparens, långsiktighet och förtroende i relationen med våra författare helt avgörande. Därför förespråkar vi en schysst utgivningsmodell i form av ett partneravtal där vi delar på kostnaderna och även på nettointäkten från verkligt sålda exemplar av den utgivna boken. Fördelen med denna typ av avtal är att du som författare inte behöver göra en lika stor investering som vid hybrid- eller egenutgivning. Du kan också vara säker på att vi kommer att göra en god insats för att din utgivning ska bli lyckad och lönsam. 

Naturligtvis finns det alltid en risk att du inte får tillbaka dina investerade pengar, men med vår långsiktiga marknadsplanering kan du förlänga din boks livslängd och därmed öka dina chanser att gå med vinst. Tänk på att du som debutant alltid tar en större risk än som etablerad. Det är också svårare att nå break-even på första upplagan eller utgåvan av en bok. Din möjlighet att tjäna pengar beror alltså till stor del på ditt verks långsiktiga kvaliteter. Innehåller boken ett tidlöst budskap ökar möjligheten att förlänga dess livslängd, vilket också ger dig ökad avkastning på sikt. 

För oss är ändå det kreativa samarbetet med dig som författare viktigast. Därför är vi måna om att göra så mycket som möjligt i samförstånd med dig hela vägen från ax till limpa.

Har du ett bokmanus i skrivbordslådan?

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att dela på både arbetsbördan och förtjänsten. Vi på Divinamedia är inte bara din stödjande partner hela vägen från manus till färdig bok. Vi utformar också en hållbar marknadsstrategi som hjälper dig att bygga upp ditt personliga varumärke med sikte på långsiktig framgång i branschen. Klicka här för att läsa mer om hur du skickar in ditt manus.

Har du ett färdigt bokmanus är du hjärtligt välkommen att skicka det till oss. Vi samarbetar både med debutanter och etablerade författare som föredrar ett litet förlag med personligt anslag.