Photo-by-Olga-Safronova

NYA DEBUTANTER

Divinamedia Publishing välkomnar två nya författare med utgivning i början av 2024.

Foto: Goldi Borius

Per-Anders Borius

Per-Anders Borius har skrivit aforismboken En flanörs betraktelser som, enligt författaren själv, är ett försök att illustrera män som lever sina liv i städernas ljus, ljud och ensamhet. Boken speglar den överplanerade stadens onaturliga beröringspunkter, med allt från ”växtlighet, som aldrig ens anat sitt naturliga habitat, till artificiella konstprodukter som vi slentrianmässigt eller, med våld, lärt oss att se som oumbärliga”.

– Att skriva är en livsuppgift för mig; mitt samlande och plitande har pågått ända sedan småskolan, säger Per-Anders.

Han drivs nu även av ambitionen att vårda det enskilda minnet och vår gemensamma historia, och väljer då att inte bara se minnet och vår historia som en återblick och reflektion, utan även som en kompass och beredskap inför framtiden.

Läs Per-Anders Borius debutantporträtt i Svensk Bokhandels vårkatalog.

Carol Sjögren

Carol Sjögren har skrivit boken Yogahgaia som uppmuntrar vuxna och barn att träna yoga med hjälp av sagoberättande och rollspel. Tanken är att lärare, föräldrar och träningsledare ska använda den som stöd vid övningar i andning, mantra och fysisk träning. Boken innehåller också en spännande saga som kopplas till olika yogarörelser.

– Min förhoppning är att boken ska inspirera vuxna och barn att utöva yoga så att det blir som en rolig lek. Jag hoppas också att övningarna ska hjälpa barn att hantera stress och bli mer fokuserade i allt de gör, säger Carol.

Läs Carol Sjögrens debutantporträtt i Svensk Bokhandels vårkatalog.

Har du ett färdigt bokmanus är du hjärtligt välkommen att skicka det till oss. Vi samarbetar både med debutanter och etablerade författare som föredrar ett litet förlag med personligt anslag.